Bureau voor sociale raad en bijstand

Het bureau voor sociale raad en bijstand, voorheen het adoptieproject, is in 1995 opgericht om school- en gezinsverlating te voorkomen. De doelen van het project zijn: kinderen binnen het gezin houden, zorgen dat kinderen naar school blijven gaan, (re)integratie van kinderen of jongeren in hun school, opname van kinderen in tehuizen tegengaan en het uiteenvallen van gezinnen voorkomen.

Jaarlijks nemen aan het sociale project meer dan 1000 mensen deel uit de provincies Bacãu, Vaslui, Brãila, Buzãu, Botosani, Bihor, Iasi en Boekarest: weeskinderen, weduwen, één-oudergezinnen, personen met een handicap, ouderen, gezinnen met veel kinderen, straatkinderen, daklozen, personen met acute medische problemen, gevangenen en jongeren.

Elke aanvraag wordt eerst onderzocht door een evaluatie-commissie, pas na “groen licht” van deze commissie wordt er actie ondernomen.

Om al deze mensen te kunnen helpen hebben we gekozen voor hulp met termijnbepaling (voor een bepaalde periode) en eenmalige hulp. In de eerste plaats bieden we hulp aan de meest ernstige gevallen, waarbij kinderen voorrang krijgen. We proberen te voorkomen dat ze in de staatskinderhuizen terecht komen of geen onderwijs volgen.

Voor elk gezin/geval stellen we een zorgplan op waarin het doel en de termijn vastgelegd worden. Voorheen werden gezinnen en personen langer geholpen en had iedere sponsor een eigen gezin, waar maandelijks hulp verleend werd. Nu geven we geen onbeperkte hulp meer.

Op deze manier willen we bereiken dat er meer gezinnen geholpen worden en het gezin of de persoon weer zelfstandig verder kan. Het onbeperkt brengen van hulpgoederen en financiële hulp heeft geen zin. Meer nog: je maakt de mensen afhankelijk. Een uitzondering zijn ernstig zieke mensen of mensen met beperkingen die onze hulp permanent nodig hebben.

Ook kan het in sommige gevallen gaan om eenmalige hulp, met als doel een gezin/persoon over een moeilijke situatie heen te helpen.
Het is heel belangrijk, dat de kinderen en jongeren geholpen worden met het naar schoolgaan. Voor de lagere school zijn kleding, schoenen en schoolmateriaal vaak voldoende. Voor de studerende jongeren is een studiebeurs een goede oplossing om straks zelfstandig verder te gaan.

Het is belangrijk om onze krachten te bundelen en voor ieder probleem de juiste en goede oplossing te vinden.Wanneer we op deze manier helpen, is het perspectief dat men na korte of langere tijd zelfstandig verder kan.

Het bureau voor sociale raad en bijstand
str. Nordului 19 bis, Bacãu, 600241, România
tel. : +40 234 586.002 | fax : +40 234 206.016
e-mail : office@asociatiabetania.ro
www.asociatiabetania.ro

Voor meer foto’s van dit project: Klik hierStichting Betania Nederland