Multifunctioneel centrum Bacau

Het multifunctionele centrum is gebouwd in 2011 door Stichting Werkgroep Hulp Oost Europa uit Nieuw Vennep. Het betreft een multifunctioneel (dag)activiteitencentrum. Het gebouw staat op ons eigen terrein in het kader van complex Betania. Het algemene doel is activiteiten te organiseren voor jongeren met lichamelijke en geestelijke beperkingen.

Deze activiteiten worden afgestemd op de capaciteit van het kind/de jongeren. Dat kan voor de éénhet verzorgen van een plant of een dier zijn en voor de ander het maken van een kaars o.i.d. Gezien het feit dat deze jongeren geen activiteiten hebben in de stad Bacău, heeft het project op korte termijn het doel om jongeren ‘een doel’ te geven in hun leven, een plek waar ze zich thuis voelen, een plek waar ze graag komen. Op lange termijn kan dit project een opstap zijn naar bijvoorbeeld een kleine sociale werkplaats.

Het effect in vergelijking met de huidige situatie zal zijn dat de jongeren zich nuttig gaan voelen, een plek gaan vinden, iets wat nu niet zo is, zodat zij in veel gevallen dagenlang doelloos doorbrengen, tot wanhoop van de familie en uiteraard van de betrokken personen zelf. De spulletjes die de jongeren maken zullen verkocht worden. Zodoende willen we in de eerste plaats zorgen dat het project zichzelf financiert. Het is een uniek project. Voor deze groep jongeren zijn er in de stad Bacău GEEN voorzieningen!

De doelgroep:
Jongeren met lichamelijke en verstandelijke beperkingen die geen plaats hebben/vinden in de maatschappij. De leeftijd van deze jongeren zal variëren van ongeveer 14 – 24 jaar, maar er worden uitzonderingen op gemaakt. We volgen een flexibel beleid, zodat er geen mensen uitgesloten worden. Samengevat: jongeren met beperkingen die thuis zitten en geen enkel doel hebben. De maximale capaciteit is 20 personen per dag. Er zijn 2 grote lokalen waar 2 groepen functioneren van maximaal10 personen.

Het programma bestaat uit dagactiviteiten van maandag tot vrijdag. De dagprogramma’s zullen er elke dag anders uit zien. Omdat het om een multifunctionele ruimte gaat, vinden er op zaterdag en in de avonden activiteiten plaats. Denk hierbij aan een verjaardagsfeestje van de cliënten, een cursus, of andere activiteiten in het kader van onze organisatie.

De overheid stelt minimale eisen aan zo’n voorziening, namelijk 2 begeleiders per groep, leiding en administratie. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is het multifunctionele centrum onderdeel van één van de andere voorzieningen, zodat administratie en leiding als kostenposten wegvallen. Dan blijven er nog 4 posten over. Dat zijn 2 orthopedagogen en 2 activiteitenbegeleiders. Activiteitenbegeleiders kunnen eigenlijk verschillende opleidingen hebben en kunnen ook vrijwilligers zijn. Activiteiten worden bij toerbeurt uitgevoerd door het huidige personeel. Het project is bijzonder geschikt om te werken met vrijwilligers.

De exploitatie van het multifunctionele centrum zal worden gefinancierd door verkoop van spullen die gemaakt zijn door de cliënten, giften, bijdragen van Roemeense bedrijven en bijdrage van de Roemeense overheid. Het ministerie van sociale zaken is verplicht een bijdrage te gaan leveren. De Gemeente en de Provincie kunnen dit project gaan subsidiëren.Stichting Betania Nederland