Videopagina Betania

Presentatiefilmpjes van diverse projecten:

Introductie en algemene informatie:

Kamertraining (integratie jongeren uit kinderhuizen en slachtoffers van mensenhandel):

Dagverblijf “de Dolfijn” voor kinderen met autisme:Stichting Betania Nederland