Kamertraining Bacau

Centrum voor integratie van jongeren (kamertraining) Bacau

Dit centrum heeft als doel het sociaal integreren van jongeren die uit tehuizen (kinderhuizen) komen en het terug in de samenleving brengen van jongeren in probleemsituaties. Het project is bedoeld voor jongeren die voorheen in staatscentra werden opgevangen (Algemene Dienst voor Sociale Bijstand en Kinderbescherming) als voor hen die in riskante omstandigheden verkeren (o.a. slachtoffers van mensenhandel).

Het centrum voor integratie van jongeren biedt een stabiele plek (1-2 jaar) aan jongeren van 16 jaar en ouder. Ze kunnen hier hun dagelijkse leven vormgeven, hun arbeidscapaciteit ontwikkelen en relationele communicatie-vaardigheden aanleren. De capaciteit van het centrum is 22 plaatsen in 3 gezinshuizen die bestaan uit een woonkamer, een keuken, twee badkamers en vier slaapkamers.

Het centrum beschikt tevens over een klein naai-atelier waar degenen die dat willen, zich dit beroep meester kunnen maken. De jongeren die in het centrum komen, moeten bij hun toelating een contract tekenen, waarmee ze akkoord gaan met het aangeboden programma. Het is geen vaste groep voor een vaste periode: wie duidelijke voortgang boekt op het gebied van sociale integratie, verlaat het centrum en maakt plaats voor iemand anders.

De eerste zes maanden krijgen de gebruikers alle faciliteiten van het centrum gratis. Vervolgens dragen ze bij aan de onderhoudskosten. Ze betalen de helft van de huur, zoals die vastgesteld is door de programma-coördinator. In het laatste traject van hun verblijf betalen de gebruikers de volledige huur.

De werkwijze is individueel. Het opleiden van de jongeren wordt in fases en stapsgewijs uitgevoerd en afgestemd op de individuele verschillen. Sinds 1998 hebben 150 jongeren een tijdelijke plaats gevonden in het Centrum voor integratie van jongeren binnen Asociatia Betania.

Doelgroep:
• jongeren die na hun 18e jaar uit de staatskinderhuizen worden gezet
• jongeren in problemen
• slachtoffers van mensenhandel

Doelen van het project : het formeren van een juiste houding in de werkomgeving, een stabiele en veilige verblijfplaats om de voorbereiding van een zelfstandig leven in de maatschappij goed te laten verlopen, ondersteuning bij scholing en herscholing voor degenen die geen baan kunnen vinden.

zie ook: Kamertraining Boekarest

Centrum voor integratie van jongeren (Kamertraining)
str. Nordului 19 bis, Bacãu, 600241, România
tel. : +40 234 586.002 | fax: 0234 206.016
e-mail : cit@asociatiabetania.ro
www.asociatiabetania.ro

Voor meer foto’s van het project kamertraining Bacau: Klik hierStichting Betania Nederland