Projecten Betania

Asociatia Betania biedt een scala van projecten en diensten. De belangrijkste doelgroep van de projecten en initiatieven die Betania uitvoert, bestaat uit kinderen, ongeacht hun sociale status, gezondheid, leeftijd enz. Honderden kinderen en jongeren vormen dagelijks de vaste groep.

Centrum "de Dolfijn" in Bacau voor kinderen met autisme

Centrum “de Dolfijn” in Bacau voor kinderen met autisme

Centrum “de Dolfijn”

In februari 2005 werd “De Dolfijn” geopend, een dagopvang voor kinderen met autisme. De capaciteit van het centrum is 32 plaatsen (16 vast en 16 ambulant). De kinderen worden in twee groepen geïntegreerd, maar enkele uren per dag wordt er tevens individueel gewerkt. Een gevarieerd aanbod van diensten voor kinderen met autisme en hun familie

Meer informatie over dit project

Kamertraining in Bacau Roemenie

Kamertraining in Bacau Roemenie

Kamertraining in Bacau

Dit centrum heeft als doel het sociaal integreren van jongeren die uit tehuizen (kinderhuizen) komen en het terug in de samenleving brengen van jongeren in probleemsituaties. Het project is bedoeld voor jongeren die voorheen in staatscentra werden opgevangen en voor hen die in riskante omstandigheden verkeren (o.a. slachtoffers van mensenhandel).

Meer informatie over dit project

Kamertraining in Boekarest Roemenie

Kamertraining in Boekarest Roemenie

Kamertraining in Boekarest

In het kader van Kamertraining Boekarest wordt vooral aandacht besteed aan de opleiding van de jongeren. Meisjes die door omstandigheden geen enkele mogelijkheid hebben om te studeren krijgen nu wel de kans om een opleiding af te ronden. Dit project maakt het verschil voor hun toekomst.

Meer informatie over dit project.

Multifunctioneel centrum in Bacau

Multifunctioneel centrum in Bacau

Multifunctioneel centrum Bacau

Het multifunctionele centrum in Bacau is in 2011 gebouwd door vrijwilligers van Stichting Werkgroep Oost Europa uit Nieuw Vennep. Het gebouw is bestemd voor dagactiviteiten voor jongeren met beperkingen. In plaats van thuis te zitten kunnen ze nu terecht in het multifunctionele centrum. Een uniek project in de regio van Bacau.

Meer informatie over dit project

Revalidatie, fysio en hydrotherapie

Revalidatie, fysio en hydrotherapie

Revalidatiecentrum

Revalidatie voor kinderen en volwassenen met beperkingen. Fysiotherapie en hydrotherapie voor allerlei aandoeningen. Ook uniek in deze regio is het therapiebad voor hydrotherapie. De temperatuur van het water is 33 graden. Mensen met lichamelijke beperkingen kunnen bij ons behandeling krijgen die nergens is de buurt voorhanden is.

Meer informatie over dit project.

kinderen uit ons project

kinderen uit ons project

Bureau voor sociale raad en bijstand.

Voorheen het adoptieproject, is in 1995 opgericht om school- en gezinsverlating te voorkomen. Doelen van het project: kinderen binnen het gezin houden, zorgen dat kinderen naar school blijven gaan, (re)integratie van kinderen of jongeren in hun school, opname van kinderen in tehuizen tegengaan en het uiteenvallen van gezinnen voorkomen.

Meer informatie over dit project

Noodhulp in diverse situaties

Noodhulp in diverse situaties

Noodhulp

De financiële noodhulp wordt verleend aan aanvragers met ernstige sociale en medische problemen. Een evaluatie-commissie voert een sociaal onderzoek uit om de ernst van ieder geval vast te stellen. Op medisch gebied wordt financiele steun verleend voor behandelingen.

Meer informatie over dit project

Renovatie en nieuwbouw van scholen

Renovatie en nieuwbouw van scholen

Projecten in het onderwijs

Veel plattelandskinderen gaan tegenwoordig naar school in gebouwen die helemaal gebouwd of gerenoveerd zijn door Nederlandse vrijwilligers van werk en projectgroepen.De kinderen, in dit geval leerlingen, krijgen door deze projecten beter onderwijs en daarna betere kansen op de arbeidsmarkt.

Meer informatie over dit project

Renovatie en nieuwbouw van medische voorzieningen

Renovatie en nieuwbouw van medische voorzieningen

Projecten in de gezondheidszorg

Asociatia Betania heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan verbeteringen in de gezondheidszorg in Roemenië en Bacãu. Niet alleen aan verbetering, maar ook aan de verandering van de mentaliteit. Renovatie, nieuwbouw en scholing worden mogelijk gemaakt door sponsors en projectgroepen.

Meer informatie over dit project

Projecten en activiteiten tbv de gemeenschap

Projecten en activiteiten tbv de gemeenschap

Diverse sociale projecten tbv de gemeenschap

Veel aanvragen voor ondersteuning van projecten in de provincie Bacãu konden we positief beantwoorden. Ook vandaag kijken we met plezier terug op uw en onze bijdrage aan de afronding van mooie projecten. Ondersteuning aan bestaande kinderhuizen, speelplaatsen en kennisuitwisseling zijn een kleine greep uit deze projecten

Meer informatie over dit project

Projecten met concrete resultaten

Projecten met concrete resultaten

Diversen

Door humanitaire projecten te ontwikkelen in de stad Bacău en de gelijknamige provincie hebben we het voordeel mogen genieten om relaties aan te gaan op alle niveaus van het sociale, bestuurlijke en economische leven in Bacău. Asociatia Betania steunt en/of organiseert evenementen (vaak) in samenwerking met plaatselijke organisaties.

Meer informatie over dit projectStichting Betania Nederland