Noodhulp

Financiële noodhulp

De financiële noodhulp wordt verleend aan aanvragers met ernstige sociale en medische problemen. Een evaluatie-commissie voert een sociaal onderzoek uit om de ernst van ieder geval vast te stellen.

Op medisch gebied wordt financiele steun verleend voor behandelingen, operaties, transplantaten, implantaten, vervoer van personen met een lichamelijke handicap of patiënten zonder financiële armslag naar ziekenhuizen of klinieken in binnen-en buitenland.

Sommige leerlingen en studenten krijgen een maandelijks of halfjaarlijks bedrag voor het schoolgeld en/of voor huisvesting en maaltijden.
Personen zonder inkomsten of met geringe financiële mogelijkheden krijgen geldelijke noodhulp voor het oplossen van ernstige sociale problemen.

Meer foto’s van het project “Noodhulp”: Klik hierStichting Betania Nederland