Sociale projecten

Veel aanvragen voor ondersteuning van projecten in de provincie Bacãu konden we positief beantwoorden.
Ook vandaag kijken we met plezier terug op uw en onze bijdrage aan de afronding van de volgende projecten
:

Renovatie van kinderhuis Margareta , Bacãu
Renovatie van kinderhuis nr. 2 , Bacãu
Nieuw complex Miorita voor jongeren met beperkingen
Renovatie dienstencentrum voor kinderen, Buhusi
Speelplaats bij dagverblijf “de Dolfijn”
Zomerkampen voor arme kinderen
Straatteam voor hulp aan straatkinderen
Kinder – bijbelclub
Speel-o-theek, Bacãu
Speelplaats dagverblijf “Betania”, Bacãu
Adoptieproject
Financiële noodhulp
Sociale reïntegratie van gevangenen in samenwerking met de rechtbank van Bacãu
Preventieprojecten betreffende HIV/Aids
Informatica lokaal lagere school nr. 5 , Bacãu
Automatiseren schoolinspectie, Bacãu
Muziekinstrumenten voor de muziekschool in Bacãu
School nr. 11 Bacãu Schoolmeubilair
Lagere school Racova Schoolmeubilair
Lagere scholen in Hemeiusi Schoolmeubilair
Drugspreventie
Internationale cursussen ergotherapie
Motorpomp voor de brandweer van Bacãu
Samenwerking bij het persgala van Bacãu
Gesponsorde uitgaven van boeken en gedichtenbundels, readers en schoolboeken
Samenwerking bij diverse culturele evenementen
Samenwerking op het gebied van haalbaarheidsstudies, ronde-tafelconferenties, sociale ontwikkelingen in Bacãu e.o.
Diverse kennis uitwisselingen/overdrachten

Voor foto’s van de projecten: Klik hierStichting Betania Nederland