Centrum “de Dolfijn”

Dagverblijf “De Dolfijn” – voor kinderen met autisme

In februari 2005 werd “De Dolfijn” geopend, een dagopvang voor kinderen met autisme.

De capaciteit van het centrum is 16 plaatsen. De kinderen worden in twee groepen geïntegreerd, maar enkele uren per dag wordt er tevens individueel gewerkt.
De directe deelnemers van het project zijn 24 kinderen met autisme uit de provincie Bacãu en hun ouders/familie. Zestien kinderen zitten in de dagopvang; de anderen komen 2-6 keer per week.

De indirecte deelnemers zijn 37 kinderen bij wie autistische gedragsstoornissen zijn vastgesteld en hun ouders, die evaluatie en begeleiding vragen voor de juiste therapie, alsmede psychologische consults en informatiemateriaal.

De interventie-programma’s zijn individueel afgestemd op symptomen, leeftijd, IQ, functionele gedragsanalyse, vaardigheden, verbale en non-verbale communicatie, sociale problemen.

Doelen van het project:
• Een gevarieerd aanbod van diensten voor kinderen met autisme en hun familie;
• Stijging van de onafhankelijkheidsgraad, integratie en actieve participatie in de samenleving;
• Steun en informatieverschaffing voor de integratie van de kinderen in onderwijsinstellingen;
• Belangenbehartiging voor kinderen met een handicap ten overstaan van diverse overheidsinstellingen;
• Het beïnvloeden van de publieke opinie voor een tolerante houding en toekenning van gelijke kansen;
• Voortdurende bijscholing van de specialisten die met de kinderen werken, voor het toepassen van nieuwe onderwijsmethoden, therapieën en evaluatie-instrumenten.

Het project heeft als doel de levenskwaliteit van de kinderen en hun familie te verbeteren middels het aanbieden van diverse diensten:

• Rehabilitatie (educatieve gedragstherapie, psychomotorische therapie, inrichting en vorming van de persoonlijke autonomie, zintuiglijke stimulering, logopedie, fysiotherapie, hydrofysiotherapie);
• Psychologische evaluatie, evaluatie van gedrag en vaardigheden;
• Advies en steun aan de ouders;
• Sociale activiteiten, vrije tijd;
• Informatieverschaffing aan de samenleving;
• Maaltijden;
• Vervoer van huis naar het centrum en terug.

Dagverblijf “De Dolfijn”
str. Nordului 19 bis, Bacãu, 600241, România
tel. 0751 185.899 / fax : +40 234 586.402
e-mail : delfin@asociatiabetania.ro
www.asociatiabetania.ro

Voor meer foto’s van dagverblijf “de Dolfijn”: Klik hierStichting Betania Nederland