Informatii detailiate despre proiecte de învăţământ

sprijinirea învătământului

Urmărind denumirile proiectelor desfăşurate de-a lungul timpului de Asociaţia Betania în şcolile din judeţul Bacău, s-ar putea spune că principalii beneficiari sunt instituţiile şcolare. Este adevărat parţial, deoarece principalii noştri beneficiari sunt, ca de obicei, copiii. Grija noastră permanentă este binele copiilor şi al tinerilor, indiferent de poziţia lor în societate sau de starea materială sau familială. Copiii, în acest caz elevii, sunt cei care, în urma investiţiilor noastre, vor beneficia de o mai bună instruire, apoi de şanse mai mari de angajare.

Anul şcolar 1999 – 2000
Şcoala Profesională nr.3 Bacău
3 ateliere de instruire practică în meseria de confecţioner

Grupul Şcolar “D. Mangeron” Bacău
Laborator de informatică

Grupul Şcolar “D. Mangeron” Bacău
Atelier Service auto

Şcoala nr. 12 – Penitenciarul Bacău
Atelier de tâmplărie

Anul şcolar 2000 – 2001
Grup Şcolar “D. Mangeron” Bacău
Atelier de tinichigerie şi vopsitorie auto

Grup Şcolar “D. Mangeron” Bacău
Cabinet de consiliere psihopedagogică

Grup Şcolar “D. Mangeron” Bacău
Laborator de informatică

Colegiul Tehnic “A. Saligny” Bacău
Laborator de informatică

Colegiul Tehnic “A. Saligny” Bacău
Atelier service auto

Şcoala nr. 12 – Penitenciarul Bacău
Cursuri calificare în meseriile de bucătar – cofetar şi ospătar

Şcoala nr.4 Moineşti
Laborator de informatică

Anul şcolar 2001 – 2002
Colegiul Tehnic “A. Saligny“ Bacău
Laborator de informatică

Colegiul Tehnic “A. Saligny“ Bacău
Extinderea atelierului service auto

Grup Şcolar “D. Mangeron“ Bacău
Extinderea atelierului service auto

Anul şcolar 2002 – 2003
Colegiul Tehnic “A. Saligny“ Bacău
Atelier de tâmplărie

Şcoala Specială Bacău
Atelier de instruire practică, terapie ocupaţională, sală kinetoterapie

Şcola Profesională Răchitoasa Bacău
Atelier de croitorie şi atelier instruire patiserie cofetărie

Anul şcolar 2003 – 2004
Colegiul Tehnic “A. Saligny“ Bacău
Atelier instruire practică confecţii

Grup Şcolar „N.V. Karpen” Bacău
Laborator multifuncţional de măsurări electrice, electronice şi telecomunicaţii

Grup Şcolar Auto Oneşti
Atelier Service auto

Liceul „Ioan Borcea” Buhuşi
Laborator informatică
Laborator de fizică
Laborator de chimie

Anul şcolar 2004 – 2005
Şcoala generală “Alexandru cel Bun” Bacău
Staţie de amplificare, calculatoare

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău
15 calculatoare

Liceul de artă “George Apostu” Bacău
Instrumente muzicale: marimba, tobe percutie, corn, oboi, clarinet, etc.

Şcoala generală nr.11 Mobilier şcolar

Şcoala Racova Bacău Mobilier şcolar

Şcoala Hemeiuşi Bacău Mobilier şcolar

Grup Şcolar “Grigore Cobălcescu” Moineşti
Atelier instruire practică confecţii

Grup Şcolar „Letea” Bacău
Laborator multifuncţional de industrie alimentară

Colegiul Naţional “Ghe. Vrânceanu” Bacău
Laborator de fizică

Anul şcolar 2005 – 2006
Colegiul Naţional “Ferdinand I“
Laborator de informatică

Grup Şcolar „N.V. Karpen” Bacău
Atelier de instruire în meseria de lucrător în igienă şi estetica corpului omenesc

Colegiul Tehnic “Anghel Saligny“ Bacău
Dotare atelier de instruire practică în meseriile zugrav, vopsitor, mozaicar, montator placaje şi zidar pietrar.

Scoala Specială Comăneşti
Atelier de instruire tehnologică

Anii şcolari 2007,2008, etc.
Proiectele propuse de grupurile şcolare sunt programate a fi realizate pe parcursul anilor şcolari următori.

Renovări şi reparaţii de şcoli din mediul rural:
Renovare Şcoala generală I-VIII sat Albele, jud. Bacău
Renovare Şcoala sat Sărata, judeţul Bacău
Construcţia Gradiniţei sat Sărata, judeţul Bacău
Construirea Şcolii generale I-VIII Valea Şoşii com. Poduri, jud. Bacău
Renovare Şcoala Andrieşeşti, judeţul Bacău
Construirea Şcoala Generală Turluianu, com. Bereşti-Tazlău
Construirea Centrul de servicii integrate Plopana (2016 – 2017)

Acesta este scopul nostru final: tineri care vor putea să-şi asigure traiul lor şi al familiilor lor. Dar nu numai atât. Lista beneficiilor este mult mai mare :
• tineri calificaţi în meserii noi, cerute pe piaţa muncii, care dezvoltă economia şi societatea;
• şcoli care au învăţat să se adapteze la cerinţele pieţei muncii;
• şcoli active care caută noi sponsori, noi posibilităţi de colaborare;
• şcoli care învaţă şi dezvoltă parteneriatul;
• şcoli care lansează noi iniţiative.

Deşi am urmărit doar să sprijinim elevii şi tinerii, suntem bucuroşi astăzi să vedem că eforturile noastre au avut ecou în rândul conducerii şcolilor şi ale autorităţilor locale şi că beneficiile colaterale sunt remarcabile.

Suntem bucuroşi de asemenea că am putut crea cadrul în care preconizata reformă a învăţământului românesc să poată fi experi-mentată şi aplicată.

Succesul foştilor şi viitorilor absolvenţi ai grupurilor şcolare unde Asociaţia Betania a investit este măsura eforturilor şi a justeţii proiectelor de investiţii în învăţământul judeţului Bacău.

Share

O mare multumire pentru:

evw holding

Parteneri

www.mamica.ro

NRCC