Investiții în educație

Investiţii în învăţământ

Urmărind denumirile proiectelor desfăşurate de Asociaţia Betania în şcolile din judeţul Bacău, s-ar putea crede că principalii beneficiari sunt instituţiile şcolare. Este adevărat parţial, deoarece, principalii nostri beneficiari sunt, ca de obicei, copiii. Grija noastră permanentă este binele copiilor şi al tinerilor, indiferent de poziţia lor în societate sau de starea materială sau familială.
Copiii, în acest caz, elevii, sunt cei care, în urma investiţiilor noastre, vor beneficia de o mai bună instruire, apoi de şanse mai mari de angajare. Acesta este scopul nostru final: tineri bine pregătiţi, care vor putea să-si asigure traiul lor şi al familiilor lor. Dar nu numai atât; lista beneficiilor este mult mai mare pentru noi toti. De exemplu: tineri calificaţi în meserii noi, cerute pe piaţa muncii, care dezvoltă economia şi societatea; şcoli care au învăţat să se adapteze la cerinţele pieţei muncii, şcoli active care caută noi sponsori, noi posibilităţi de colaborare, şcoli care învaţă şi dezvoltă parteneriatul, şcoli care lansează noi iniţiative.

Proiectele de dotare a atelierelor de instruire practica
În anii trecuţi, Asociaţia Betania a investit în 40 de laboratoare la diverse şcoli, colegii şi licee:

– Laboratoare de informatică;
– Ateliere Service auto;
– Ateliere de tâmplărie;
– Ateliere de instruire practică în meseria de confecţioner;
– Cursuri de calificare în meseriile de bucătar, cofetar şi ospătar;
– Laborator multifuncţional de electronice şi de telecomunicaţii;
– Laboratoare multifuncţionale de industrie alimentară;
– Laboratoare de fizică;
– Dotarea atelierelor de instruire practică în meseriile de zugrav, vopsitor, mozaicar, montator placaje şi zidar – pietrar;
– Ateliere de instruire în meseria de lucrător în igiena şi estetica corpului omenesc.

Renovări şi reparaţii de şcoli din mediul rural:

– Renovarea Şcolii Generale I- VIII Sat Albele, judeţul Bacău;
– Renovarea Şcolii Sărata, judeţul Bacău;
– Construirea Grădiniţei din Sărata, judeţul Bacău;
– Construirea Scolii Generale I-VIII Valea Şoşii, Comuna Poduri, judeţul Bacău;
– Renovarea Şcolii Andrieşeşti, judeţul Bacău;
– Construirea Şcolii Generale Turluianu, Comuna Bereşti – Tazlău.
– Construirea Centrul de servicii integrate Plopana (2016 – 2017)

Asociaţia Betania primeşte periodic donaţii constând în diferite bunuri, ce sunt distribuite şcolilor din judeţul Bacău: bănci şi scaune şcolare, rechizite, haine pentru copiii proveniţi din familii cu venituri insuficiente, calculatoare, staţii de amplificare, alimente, etc.

Informatii detailiate despre proiecte de învăţământ: Click aici

Share

O mare multumire pentru:

evw holding