CENTRUL DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI BETANIA

SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI

Scopul proiectului Centrului de Zi Betania este de a organiza activităţi diverse în vederea educării şi socializării adulţilor cu dizabilităţi care nu sunt integraţi în comunitate, care nu mai frecventează nicio formă de învăţământ şi nu au pregătire profesională pentru a-şi găsi un loc de muncă, prin dobândirea de noi abilităţi, dezvoltarea abilităţilor motorii fine, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii, menţinerea contactactelor sociale şi înţelegerea lumii la un nivel mult mai semnificativ.

Obiectivele proiectului:

 • creşterea gradului de independenţă şi a nivelului de funcţionare  intelectuală a beneficiarilor proiectului;
 • formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi interacţiune socială în vederea inserţiei sociale;
 • promovarea intereselor persoanelor adulte cu dizabilităţi;
 • influenţarea opiniei publice în sensul unei atitudini de acceptare şi promovare a egalităţii de  şanse;
 • specializarea profesioniştilor care lucrează în proiect în vederea utilizării de noi metode de educaţie, noi terapii şi instrumente de evaluare.

SERVICII – ACTIVITĂŢI

În cadrul Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi Betania se desfăşoară următoarele tipuri de servicii/activităţi:

 • informare şi consiliere socială;
 • consiliere psihologică;
 • abilitare și reabilitare;
 • deprinderi de viaţă independentă;
 • dezvoltarea abilităţilor lucrative, pregatirea pentru muncă şi  sprijin pentru menţinerea locului de muncă;
 • integrare şi participare socială şi civică;
 • informare la nivelul comunităţii.

COSTURILE SERVICIILOR SOCIALE

Serviciile acordate în cadrul Centrului de Zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi Betania se oferă gratuit beneficiarilor.

CONDIŢII DE ADMITERE

Pot fi beneficiari ai Centrului de Zi:

 • persoane cu vârstă cuprinsă ȋntre 18 – 65 de ani, cu/fără certificat de încadrare în grad de handicap uşor, mediu sau sever;
 • persoane aflate în situaţie de risc, marginalizare şi excludere socială referiţi de Servicii Publice de Asistenţă Socială (tineri fără adăpost, victime ale violenţei domestice,etc.)

ACTE ADMITERE

Documentele necesare pentru admiterea persoanei adulte cu dizabilităţi ȋn centru:

a) cerere de admitere;

b) copie de pe actele de identitate şi stare civilă, după caz;

c) copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, după caz;

d) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap în termen de valabilitate, PIS, PIRIS;

e) ultimul talon de pensie sau adeverinţă de venit;

f) raportul de anchetă socială;

g) adeverinţă medicală din care să reiasă că adultul este clinic sănatos.

ÎNCETAREA ACORDĂRII SERVICIILOR

Încetarea acordării serviciilor Centrul de zi către beneficiar se poate realiza:

 • la cererea beneficiarului/reprezentantului legal prin decizia unilaterală a acestuia;
 • prin decizia argumentată a furnizorului de servicii sociale/coordonatorului proiectului (în situaţii: dacă cerinţele de reabilitare ale beneficiarului depăşesc posibilităţile de servicii ale centrului; pentru comportamente ce sunt un pericol pentru beneficiar sau următoarele pentru ceilalţi beneficiari; pentru comportamente care prejudiciază sau deranjează rutinele zilnice ale activităţilor centrului; în cazul pierderii autorizaţiei de funcţionare de către Centrul de Zi)
 • prin acordul ambelor părţi.
 • INFORMAŢII/CONTACT
 • ADRESA SERVICIULUI SOCIAL
 • Strada: Nordului, Nr.19 Bis,
 • Localitatea: Bacău
 • Judeţul/Sectorul: Bacău.
 • Cod poştal: 600241
Share

O mare multumire pentru:

evw holding