Centrul de Informare Consiliere și Sprijin pentru Familiile Aflate în Dificultate

Centrul de Informare Consiliere și Sprijin pentru Familiile Aflate în Dificultate a fost înfiinţat în 1995 cu scopul de a preveni abandonul şcolar şi familial. Obiectivele proiectului social vizează: menţinerea copiilor în familie, continuitatea frecventării cursurilor şcolare, reintegrarea / integrarea şcolară a copiilor sau a tinerilor care au abandonat şcoala, descurajarea instituţionalizării copiilor şi prevenirea destrămării familiei.

Beneficiarii proiectului social, peste 1000 pe an, domiciliază în judeţele: Bacău, Vaslui, Brăila, Buzău, Botoşani, Bihor şi Iaşi precum şi în municipiul Bucureşti şi sunt orfani, văduve, familii monoparentale, persoane cu dizabilităţi, vârstnici, familii cu mulţi copii, copiii străzii, persoane fără adăpost, cazuri medicale urgente, persoane aflate în detenţie, tineri.

Selectarea beneficiarilor se face în cadrul programelor de audienţe ale Biroului de Consiliere şi Asistenţă Socială în funcţie de gravitatea situaţiei în care se află solicitanţii. După evaluarea iniţială a familiei, asistentul social propune planul de intervenţie pentru fiecare caz. Pentru eficienţă maximă, echipa solicită informaţii şi sprijin instituţiilor abilitate în protecţia copilului, (şcoală, spital, primării, poliţie) în vederea integrării sociale optime a beneficiarilor.

Planul de intervenţie constă în ajutor financiar, material (haine, materiale medicale, rechizite şcolare, alimente, mobilier) şi consiliere psihologică, inclusiv sprijin pentru găsirea şi păstrarea unui loc de muncă. Asistentul social şi coordonatorul de proiect vizitează familiile periodic pentru implementarea planului, pentru consiliere, pentru monitorizarea familiei şi pentru evaluarea modului în care sunt folosite bunurile primite prin acest serviciu. În funcţie de gravitatea cazurilor, famiile pot fi sprijinite 6 – 12 luni. Astfel, lunar, sunt sprijinite financiar şi material 120 de familii fără posibilităţi financiare şi aflate în situaţii de criză.

Costul anual al proiectului este de 50.000 euro din contribuţii ale partenerilor externi.

Rezultatele proiectului sunt: ridicarea nivelului de trai al familiilor asistate, ridicarea nivelului informaţional şi educaţional al familiilor, încadrarea în muncă pe perioade determinate şi nedeterminate a beneficiarilor (peste 150), consilierea familiilor în vederea obţinerii unor drepturi sociale.

ajutor financiar de urgentă

Ajutorul financiar de urgenţă se acordă solicitanţilor pentru rezolvarea unor probleme sociale sau medicale grave, după ce comisia de evaluare a efectuat ancheta socială şi a confirmat gravitatea cazului.

În cazurile medicale, ajutorul financiar de urgenţă se acordă pentru tratamente, intervenţii chirurgicale, transplanturi, implanturi, transportul persoanelor invalide sau fără posibilităţi financiare la clinici / spitale din ţară şi din afara ţării.
Elevii si studentii cu situaţii socio-economice modeste beneficiază de ajutor lunar sau semestrial pentru achitarea taxelor şcolare şi/sau pentru cazare şi masă.
Persoanele fără venituri sau cu posibilităţi financiare reduse primesc ajutor financiar de urgenţă pentru soluţionarea unor probleme sociale deosebit de grave.

Contact: str. Nordului nr. 19 bis Bacău
tel. 0243.586.002 int. 110
Coordonator Ciprian Tomiță, mail ciprian.tomita@asociatiabetania.ro

Share

O mare multumire pentru:

evw holding