„Voință.Inițiativă.Speranță! VIS”

Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România „BETANIA” – A.C.C.M.A. BETANIA în parteneriat cu S.C. MIBA Consulting S.R.L. implementează, în perioada 17.08.2020 – 16.08.2023, proiectul „Voință.Inițiativă.Speranță! VIS” având ca obiectiv general crearea și dezvoltarea unui mecanism sustenabil de tranziție de la sistemul instituționalizat la viața independentă pentru tinerii care care părăsesc sau urmează să părăsească sistemul de protecție specială, prin furnizarea unui pachet de servicii integrate de sprijin, în vederea integrării socio-profesionale a acestora.

Proiectul propune crearea unui centru de informare, evaluare și consiliere în cadrul căruia vor fi sprijiniti 144 de copii și tineri care urmează să părăsească sistemul instituționalizat de protecție a copiilor dar și cei care au părăsit sistemul rezidențial în ultimii 4 ani, prin furnizarea de servicii integrate de consiliere și orientare pe piața muncii, programe de formare profesională și pregătire pentru viața independentă, precum și servicii locuire tip “Prima cameră”.

Valoarea totală a proiectului este 4.590.903,40 lei, din care 3.817.515,67 lei valoare eligibilă nerambursabilă din FSE.

Cod SMIS 135716

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro