Centrul de Informare Consiliere și Sprijin pentru Familiile Aflate în Dificultate

Înființat din 1995, acest serviciu are acum peste 1000 beneficiari anual. Ne-am propus și am reușit să menținem copii în familie, să le asigurăm continuarea studiilor în paralel cu prevenirea destrămării familiilor și a instituționalizării minorilor.

Centrul de Informare Consiliere și Sprijin pentru Familiile Aflate în Dificultate a fost înființat în 1995 cu scopul de a preveni abandonul școlar și familial. Obiectivele proiectului social vizează: menținerea copiilor în familie, continuitatea frecventării cursurilor școlare, reintegrarea / integrarea școlară a copiilor sau a tinerilor care au abandonat școala, descurajarea instituționalizării copiilor și prevenirea destrămării familiei.

Beneficiarii proiectului social, peste 1000 pe an, domiciliază în județele: Bacău, Vaslui, Brăila, Buzău, Botoșani, Bihor și Iași precum și în municipiul București și sunt orfani, văduve, familii monoparentale, persoane cu dizabilități, vârstnici, familii cu mulți copii, copiii străzii, persoane fără adăpost, cazuri medicale urgente, persoane aflate în detenție, tineri.

Selectarea beneficiarilor se face în cadrul programelor de audiențe ale Biroului de Consiliere şi Asistență Socială în funcție de gravitatea situației în care se află solicitanții. După evaluarea inițială a familiei, asistentul social propune planul de intervenție pentru fiecare caz. Pentru eficientă maximă, echipa solicită informații și sprijin instituțiilor abilitate în protecția copilului, (școală, spital, primării, politie) în vederea integrării sociale optime a beneficiarilor.

Planul de intervenţie constă în ajutor financiar, material (haine, materiale medicale, rechizite şcolare, alimente, mobilier) şi consiliere psihologică, inclusiv sprijin pentru găsirea şi păstrarea unui loc de muncă. Asistentul social şi coordonatorul de proiect vizitează familiile periodic pentru implementarea planului, pentru consiliere, pentru monitorizarea familiei şi pentru evaluarea modului în care sunt folosite bunurile primite prin acest serviciu. În funcţie de gravitatea cazurilor, famiile pot fi sprijinite 6 – 12 luni. Astfel, lunar, sunt sprijinite financiar şi material 120 de familii fără posibilităţi financiare şi aflate în situaţii de criză.

Costul anual al proiectului este de 50.000 euro din contribuţii ale partenerilor externi.

Rezultatele proiectului sunt: ridicarea nivelului de trai al familiilor asistate, ridicarea nivelului informațional și educațional al familiilor, încadrarea în muncă pe perioade determinate şi nedeterminate a beneficiarilor (peste 150), consilierea familiilor în vederea obținerii unor drepturi sociale.

ajutor financiar de urgentă

Ajutorul financiar de urgență se acordă solicitanților pentru rezolvarea unor probleme sociale sau medicale grave, după ce comisia de evaluare a efectuat ancheta socială și a confirmat gravitatea cazului.

În cazurile medicale, ajutorul financiar de urgență se acordă pentru tratamente, intervenții chirurgicale, transplanturi, implanturi, transportul persoanelor invalide sau fără posibilități financiare la clinici / spitale din țară și din afara țârii.
Elevii si studenții cu situații socio-economice modeste beneficiază de ajutor lunar sau semestrial pentru achitarea taxelor școlare și/sau pentru cazare și masă.
Persoanele fără venituri sau cu posibilități financiare reduse primesc ajutor financiar de urgență pentru soluționarea unor probleme sociale deosebit de grave.