Rezultate

In anul 2012, Centrul de Integrare a Tinerilor a furnizat servicii sociale unui număr de 34 de tinere, după cum urmează:

  • 16 tinere instituţionalizate, preluate de la sfârşitul anului trecut;
  • 10 tinere cu hotărâre de revocare din centrele de plasament ale DGASPC;
  • 8 tinere aflate în situaţii de dificultate: 4 preluate în program din anii anteriori, care locuiesc în aparamentul din Bucureşti, 4 tinere aflate în situaţii de risc şi marginalizare.

In ceea ce priveşte grupul ţintă, 19 tinere provin din centrele de plasament ale DGASPC, 9 tinere au fost în situaţii de dificultate, 6 tinere au părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti.

In ceea ce priveşte activitatea de protecţie, din 34 de tinere:

  • 12 au fost şcolarizate în învăţământul de masă (9 – studii superioare, 1 – cursuri de zi la postliceala sanitară, 2 – învăţământ liceal cu frecvenţă redusă);
  • 22 tinere au beneficiat de realizarea unui sistem de sprijin profesional, de instruire, în vederea calificării şi recalificării acestora pentru a-şi găsi un loc de muncă.

Astfel, un numar de 4 tinere au fost angajate în cadrul atelierului de croitorie al Asociaţiei Betania, cu contract de muncă pe perioadă determinată, la terminarea căruia se vor identifica noi locuri de muncă la diferiţi agenţi economici din oraş; alte 18 de tinere au fost angajate cu contracte de muncă, conform profesiei, în afara centrului, la diferiţi agenţi economici.

In ceea ce priveşte integrarea socio-profesională:

  • 6 tinere au fost integrate socio-profesional. Dintre acestea, o tânără s-a căsătorit şi locuieşte împreună cu soţul acesteia într-o garsonieră iar alte două tinere locuiesc cu chirie într-un apartament cu două camere.
  • 1 tânără a fost transferată într-un centru cu caracter rezidenţial de asistenţă şi îngrijire a persoanelor cu handicap;
  • 1 tânără şi-a păstrat locul de muncă şi s-a mutat cu chirie împreună cu prietenul sau intenţionând să se căsătorească;
  • 1 tânără a absolvit Facultatea de Litere şi s-a angajat ca PR.