Bucureşti

Centrul de Integrare a Tinerilor Bucuresti oferă celor 6 beneficiare următoarele servicii de asistenţă socială:

 • cazare pe o perioadă determinată (până la finalizarea studiilor), într-un apartament cu 3 camere situat în Municipiul Bucureşti;
 • sprijin în continuarea şi finalizarea studiilor liceale sau universitare;
 • asistenţă psihologică;
 • facilitarea relaţiilor cu instituţiile publice, în vederea integrării în comunitate;
 • sprijin financiar şi/ sau material (alimente de bază);
 • încadrare şi orientare profesională;
 • monitorizare şi sprijin după părăsirea Centrului de Integrare a Tinerilor.

Beneficiarii proiectului:

 • tinere provenite din centre de plasament;
 • tinere aflate în imposibilitatea de a-şi continua studiile.

Mod de lucru cu beneficiarii:

Tinerele sunt cazate într-un apartament cu trei camere, complet mobilat şi utilat, situat într-o zonă accesibilă a Bucureştiului. Tinerelor li se oferă posibilitatea de a locui într-un climat de tip familial, propice atât pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă, cât şi pentru dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi inter-relaţionare.

Toate serviciile acordate tinerelor sunt gratuite. Periodic, acestea sunt vizitate de către specialişti din cadrul Centrului de Integrare a Tinerilor, în vederea asigurării că sunt îndeplinite standardele minime pentru acordarea serviciilor sociale beneficiarelor, precum şi asigurarea suportului necesar, indiferent de natura acestuia (moral, financiar, material).

Maniera de lucru cu beneficiarele este individuală, iar intervenţia se realizează în funcţie de problemele fiecăreia.

Obiectivele proiectului:

 • finalizarea studiilor universitare pentru un număr de 6 tinere;
 • integrare socială şi socializare;
 • realizarea unui sistem de cazare, care să le permită tinerelor dezvoltarea abilităţilor pentru a avea un trai independent;
 • dezvoltarea abilităţilor de management al bugetului personal;
 • sprijinirea tinerelor pentru a-şi găsi un loc de muncă după finalizarea studiilor.

În perioada de şedere în centru, tinerele, în funcţie de nevoile individuale sunt ajutate:

 • să continuie pregătirea didactică universitară;
 • să îşi gestioneze corect bugetul lunar;
 • să participe la activităţi educative nonformale;
 • să fie pregătite pentru exercitarea drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti;
 • să fie instruite pentru a-şi găsi un loc de muncă după finalizarea studiilor;
 • să gasească o viitoare locuinţă, gazdă, pe care să o poată păstra cu mijloace proprii.

Vezi :Imagini Centrul de Integrare a Tinerilor Bucureşti