Despre noi

Asociatia Betania Bacau a inceput proiectul pentru integrarea tinerilor in anul 1998. Centrul din Bacău fost unul dintre primele proiecte ale organizatiei.

Centrul de Integrare a Tinerilor are drept scop integrarea socială a tinerilor revocaţi din centrele de plasament şi integrarea în comunitate a tinerilor aflaţi în dificultate. Acest proiect se adresează atât tinerelor care au fost ocrotite de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, cât şi celor aflate în situaţii de risc.

Centrul de Integrare a Tinerilor asigură un loc stabil pentru o perioadă de 1 – 2 ani, tinerelor care au împlinit vârsta de 16 ani, li se oferă posibilitatea să-şi formeze deprinderile de viaţă cotidiană, să-şi cultive capacităţile şi aptitudinile pentru muncă şi să-şi educe abilităţile pentru comunicare şi inter-relationare.

Obiectivele proiectului sunt:

  • formarea deprinderilor de viaţa la adolescenţii tineri proveniţi din centrele de plasament si ale acelora aflaţi în dificultate;
  • continuarea studiilor, calificarea, recalificarea şi integrarea profesională a tinerelor;
  • integrarea socială şi socializare;
  • formarea unei atitudini corecte faţa de muncă;
  • realizarea unui sistem de cazare pentru tinere în vederea pregătirii acestora pentru un trai independent;
  • realizarea unui sistem de sprijin profesional, de instruire în vederea calificării şi recalificării tinerelor pentru a-şi găsi un loc de muncă.

Centrul de Integrare a Tinerilor Bacau

Centrul de Integrare a Tinerilor Bucureşti