Evaluare psihologică şi comportamentală

Evaluarea psihologică este un serviciu de care beneficiază toţi cei care ne adresează o solicitare în acest sens şi este realizată de un psiholog. In funcţie de rezultatele evaluării şi de opţiunea părinţilor, copilul este preluat în baza de date a centrului şi se face recomandare pentru modalitatea cea mai potrivită de intervenţie în cadrul serviciilor centrului.

Evaluarea vizează gradul de severitate al tulburării, nivelul de dezvoltare a comportamentelor adaptative, nivelul de dezvoltare a comunicării şi abilităţile primare de învăţare şi de limbaj, cu instrumente specifice, standardizate. De asemenea, se realizează analiza funcţională a comportamentelor disfuncţionale şi/sau autostimulante.

Derularea procesului de evaluare presupune:

  • Intâlnire cu familia care urmăreşte:

– notarea unor aspecte concludente privind diagnosticul, medicaţia, comportamentul şi evoluţia copilului;
– interviul structurat (CARS, Vineland-Z,  M-CHAT).

  • Sedinta 1 de evaluare a abilităţilor şi a comportamentului copilului.
  • Sedinta 2 de evaluare a abilităţilor şi a comportamentului copilului.
  • Sedinta 3 de evaluare a abilităţilor şi a comportamentului copilului.

În funcţie de capacitatea de adaptare a copilului la situaţia de evaluare şi de problemele de comportament, numărul de şedinte poate fi variabil.

  • Intâlnire cu familia pentru:

– prezentarea raportului de evaluare – comunicarea rezultatelor evaluării;
– recomandări.

Solicit o evaluare

Share