Centrul de Zi

Capacitate: 14 locuri distribuite în 2 grupe a câte 7 copii.

Programul zilnic al beneficiarilor se desfăşoară  între orele 9.00 şi 15.00 şi constă într-o îmbinare optimă şi adaptată a activităţilor educational-terapeutice individuale cu cele de grup. Interventia educational – terapeutica are la bază o abordare specială a copilului, este foarte structurată, organizată, având la bază principiile terapiei comportamentale – ABA/DTT, comunicării prin imagini – PECS şi organizării timpului şi spaţiului în concordanţă cu particularităţile copilului cu autism – TEACCH.

Activităţile oferite în cadrul serviciului sunt:
  • Abilitare/reabilitare: terapie comportamentală, terapie psihomotrică, formarea şi organizarea autonomieipersonale, stimulare senzorială şi psiho-motrică şi hidroterapie;
  • Evaluare iniţială şi periodică (comportamentală şi a abilităţilor);
  • Consiliere, informare şi sprijin pentru părinţi;
  • Activităţi recreative şi de socializare;
  • Informare la nivelul comunităţii;
  • Servirea mesei;
  • Transport de la domiciliu la centru şi invers.

La intrarea în centru a copilului, o echipă multidisciplinară formată din psiholog responsabil de caz, coordonator program de grup şi psihopedagog coordonator realizează evaluarea iniţială a abilităţilor copilului şi întocmeşte planul de intervenţie personalizat. Acesta cuprinde obiective atât ale programului individual, cât şi ale celui de grup.

Evoluţia copilului este monitorizată într-un proces de evaluare continuă, periodic (la fiecare 6 luni) sau ori de cate ori responsabilul de caz solicită, în funcţie de atingerea criteriilor de masterare pe fiecare program/obiectiv. Planul vizează formarea şi dezvoltarea de abilităţi din următoarele arii: cooperare şi eficienţa recompenselor, performanţă vizuală, limbaj receptiv, imitaţie motorie, imitaţie vocală, comunicare funcţională, limbaj expresiv, joc şi timp liber, interacţiune socială, citire şi matematică – abilităţi de bază, scriere, autonomie personală, motricitate fină şi grosieră.

Părinţii sunt implicaţi, sprijiniţi şi informaţi prin participare efectivă la activităţile individuale şi de grup, cel puţin o data pe lună, prin întâlniri periodice cu echipa, sau la cerere, ori de câte ori îşi doresc.

Programul individual

Presupune o oră pe zi de terapie comportamentală individuală – DTT pentru fiecare copil, desfăşurată în camere special amenajate, adaptate specificului intervenţiei, conform planului de intervenţie individualizat şi detaliat sub următoarele aspecte: obiective (specifice şi concrete), procedura de lucru (descriptiv), modul de adresare a cerintei, specificarea răspunsului aşteptat, nivelele de prompt (ajutor din partea terapeutului), criterii pentru îndeplinirea obiectivelor. Fiecare răspuns al copilului pe durata şedinţei de terapie este înregistrat în fişa zilnică de scorare, care face ca demersul terapeutic să fie foarte bine organizat, iar nivelul de obiectivitate să fie optim.

Programul de grup

Programul de grup îmbină activităţi educational-terapeutice în context de grup cu cele de dezvoltare a autonomiei personale, servirea mesei, activităţi recreative şi de socializare, stimularea comunicării funcţionale şi a abilităţilor de muncă independentă. In fiecare zi, orarul de grup cuprinde 3 activităţi educaţional-terapeutice diferite ca scop şi mod de organizare, cum ar fi: stimulare cognitivă, abilităţi artistico-plastice, activitate muzicală, concentrarea atenţiei, lucru la masă, stimulare senzorială, motricitate fină şi grosieră, socializare şi activităţi gospodăreşti.

Prin conţinutul lor, aceste activităţi se referă predominant la aria de dezvoltare personală, socială şi la dobândirea unor abilităţi de grup, având ca scop final independenţa copilului şi facilitarea integrării lui într-un mediu şcolar.

Activităţile recreative şi de socializare au scopul de a menţine echilibrul psihic şi fizic al copilului, necesar dezvoltării lui optime, vizând trezirea interesului copiilor pentru mediul fizic şi social, participarea activă a copiilor la viaţa comunităţii. Aceste activităţi se desfăşoară în cadrul Centrului de Zi şi în afara acestuia (în comunitate) şi constau în: ieşiri în parc, plimbări, excursii, ieşiri la cofetării sau la teatrul de păpuşi, la spaţii de joacă amenajate în interior, la circ sau alte manifestări destinate copiilor, serbarea zilelor de naştere ale copiilor din centru.

Servirea mesei constă în oferirea mesei de prânz, asigurată de o firmă de catering şi se desfăşoară sub supravegherea şi cu sprijinul personalului de la grupe.

Transportul beneficiarilor este asigurat zilnic de la domiciliu la centru şi invers.

Doresc să mă înscriu

Share