ABA în sistem ambulatoriu

Acest serviciu oferă beneficiarilor un număr variabil de şedinte de terapie comportamentală individuală (între 2 şi 20 de şedinţe pe săptămână), în funcţie de nivelul copilului şi de opţiunea părinţilor. Acest mod de intervenţie se recomandă în urma evaluarii psihocomportamentale, luând în considerare aspecte precum: gradul de severitate al tulburării, nivelul de dezvoltare a comportamentelor adaptative, nivelul de dezvoltare a comunicării, abilităţile primare de învăţare şi limbaj şi capacitatea de implicare a familiei.

Capacitatea serviciului este de 25 de locuri, iar numărul beneficiarilor este variabil, în funcţie de dinamica solicitărilor. Programul poate fi accesat conform recomandărilor psihologului din cadrul Serviciului de Evaluare al centrului sau la solicitarea directă a familiei.

Beneficiarii sunt preluaţi de echipa serviciului care realizează evaluarea abilitatilor primare de învăţare. Ulterior se întocmeşte planul individual de intervenţie pentru fiecare beneficiar, cuprinzând obiective specifice conform Protocolului de Evaluare a Abilitatilor Primare de Învăţare şi Limbaj.

Intervenţia presupune o abordare absolut individualizată ce ia în calcul spectrul extrem de larg al simptomatologiei, precum şi diferenţele legate de coeficientul intelectual, nivelul general al achiziţiilor, severitatea manifestărilor şi nu în ultimul rând, cerinţele părinţilor.

Solicit acest serviciu

Share