Servicii

Evaluare psihologică, evaluare comportamentală şi a abilităţilor

Serviciul se adresează copiilor din afara centrului, din judeţul Bacău şi din alte judeţe. Evaluarea se realizează pe parcursul a cel puţin două şedinţe. La finalul procesului de evaluare, familia primeşte raportul de evaluare şi recomandări.

Mai multe informaţii despre acest serviciu

Centrul de Zi

Intervenţie educaţional – terapeutică individuală şi în grup – ABA/DTT, PECS, TEACHH
Serviciul are o capacitate de 14 locuri, în 2 grupe a câte 7 copii. Programul zilnic este de 6 ore, de luni până vineri. Cele 6 ore de terapie zilnică cuprind o oră de terapie individuală şi 5 ore de terapie în grup.
Programul terapeutic vizează formarea şi dezvoltarea de abilităţi din următoarele arii de dezvoltare: limbaj receptiv, cooperare, limbaj expresiv, interacţiune socială, comunicare funcţională, performanţă vizuală, imitaţie motorie şi vocală, autonomie personală, motricitate fină şi grosieră, joc şi timp liber, citire, matematică şi scriere.
Particularităţi: structurare riguroasă a mediului şi a activităţilor, prin utilizarea suporturilor vizuale (orare) alcătuite din pictograme, pentru fiecare copil.

Mai multe informaţii despre acest serviciu

ABA în sistem ambulatoriu

Acest serviciu oferă beneficiarilor un număr variabil de şedinte de terapie comportamentală individuală (între 2 şi 20 de şedinţe pe săptămână), în funcţie de nivelul copilului şi de opţiunea părinţilor. Acest mod de intervenţie se recomandă în urma evaluarii psihocomportamentale, luând în considerare aspecte precum: gradul de severitate al tulburării, nivelul de dezvoltare a comportamentelor adaptative, nivelul de dezvoltare a comunicării, abilităţile primare de învăţare şi limbaj şi capacitatea de implicare a familiei.

Mai multe informaţii despre acest serviciu

ABA intensiv

In cadrul acestui serviciu se asigură 20 de sedinte de terapie individuala comportamentala ABA/VB pe săptămână celor care se adresează cu solicitare pentru accesarea acestui tip de serviciu şi acelora care au primit recomandare în urma serviciului de evaluare. Este un serviciu care asigură câte 4 ore pe zi de intervenţie structurată conform principiilor terapiei comportamentale aplicate, axându-se în principal pe stimularea şi întărirea comportamentului verbal al copilului. Comunicarea funcţională stă la baza procesului terapeutic.

Echipa serviciului evaluează abilităţile primare de învăţare, întocmeşte planul individual de intervenţie pentru fiecare beneficiar. Obiectivele planului de intervenţie vizează formarea şi dezvoltarea de abilităţi din următoarele arii de dezvoltare: limbaj receptiv, cooperare, limbaj expresiv, interacţiune socială, comunicare funcţională, performanţă vizuală, imitaţie motorie şi vocală, autonomie personală, motricitate fină şi grosieră, joc şi timp liber, citire, matematică şi scriere.

Mai multe informaţii despre acest serviciu

Informare şi consiliere pentru părinţi

Acest serviciu oferă sprijin pentru familie, în rezolvarea sau ameliorarea problemelor cu care se confruntă în ceea ce priveşte dezvoltarea fizică şi psihică a copilului şi diverse aspecte medicale şi sociale. Centrul de zi oferă consiliere socială şi sprijin la cerere sau ori de câte ori personalul de specialitate consideră că este în beneficiul copilului şi al familiei sale.

Mai multe informaţii despre acest serviciu

Share