Scopul Asociatiei Betania este umanitar, de sprijinire a tuturor categoriilor defavorizate ale comunitatii, prin derularea de proiecte sociale, medicale si educative.Betania’s purpose is humanitarian to support every unprivileged social categories of the community by means of social, medical and educational projects.Het doel van Asociatia Betania is humanitair, ter ondersteuning van alle benadeelde groepen en instellingen van de gemeenschap door het opzetten van sociale, medische en educatieve projekten.